Безплатен наръчник за бизнеса: Забрана на пластмасата за еднократна употреба

Изтеглете безплатния наръчник и разберете кои са забранените и ограничените пластмасови продукти за еднократна употреба, какви алтернативи съществуват, какви са изискванията за промишлен дизайн и още полезна информация. 

Промените

Забраната на пластмасата за еднократна употреба в Европейския съюз влезе в сила на 3 юли 2021 г. посредством Директива (EC) 2019/904 — относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда. Тя е придружена и от промени, свързани с промишления дизайн на опаковките, продуктите, изработени от оксо-разградима пластмаса, риболовните съоръжения, съдържащи пластмаса, маркировката на продукти, разделното събиране на пластмаси и разширена отговорност на производителя.

В края на 2021 г. директивата се транспонира в националното законодателство чрез Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда на Министерство на околната среда и водите (МОСВ), с което бяха дадени и насоки за използването на еднократна пластмаса от бизнеса и потребителите в България. Екипът на Основа следи отблизо европейското законодателство, свързано с пластмасата за еднократна употреба и заедно с редица бизнеси и неправителствени организации, взе участие в обществените обсъждания при транспонирането му в България. Промяната е малка, но важна стъпка, която освен ползи за околната среда, носи със себе си и потенциал за подобряване на бизнеса и здравето на потребителите. 

Наръчникът​

За да запознаем бизнеса и потребителите с основните промени, които предстоят, свързани с продуктите от пластмаса за еднократна употреба, подкрепихме Основа в създаването на напълно безплатен виртуален наръчник, който по достъпен начин представя информацията от наредбата.

Какво включва?

 • Кои са забранените за пускане на пазара продукти и какви са техните алтернативи
 • Кои продукти следва да бъдат ограничени и какви са мерките за това
 • Какви са изискванията за промишлен дизайн към продуктите и техните опаковки 
 • Разширена отговорност на производителите: нови изисквания
 • Механизми за отчитане и срокове
 • Възможности пред бизнеса и добри световни практики 
наръчник за бизнеса забрана на пластмасата

ИЗТЕГЛЕТЕ НАРЪЧНИКА

За кого е подходящ?

 • собственик на кафене или ресторант
 • собственик на хотел 
 • собственик на магазин
 • производител
 • офис мениджър или служител, който иска да направи офиса си по-зелен. 

 

Наръчникът е създаден от екипа на Основа и е финансиран от Еко Партнърс България АД.

 

За Основа

Основа e българска консултантска компания – съветник за устойчив бизнес, отличен в списъка на Forbes 30 под 30. Мисията и е да помага на бизнеса и околната среда да процъфтяват заедно.

Компанията цели да направи преминаването към по-екологично устойчиви практики по-достъпно в България, чрез измерване и намаляване на въглеродните емисии на бизнеса. 

Работата на Основа се базира на целите за устойчиво развитие на ООН (SDGs), както и на изпитани и валидирани практики и стандарти като GHG Protocol. 

Основа помага на бизнеса както с цялостна трансформация, така и с подобряване на конкретни продукти,  обучения и ангажиране на служителите, организиране на информационни кампании, идейни проекти и др.