Еко Партнърс за сп. Мениджър

Появата на Еко Партнърс на българския пазар донесе по-благоприятни условия за бизнеса и даде заявка за ползотворно партньорство между държавата, рециклиращия сектор и гражданите. 

Можете да прочетете повече за нас в брой 5 за 2017 г. на сп. Мениджър.
Интервюто с Антония Спасова, прокурист в Еко Партнърс България АД, е поместено на „зелените“ страници на изданието, както и онлайн на www.manager.bg