Нови контейнери за разделно събиране на пластмасови бутилки от напитки до 3 л.

В края на 2021 г. беше приета Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда, която е в сила от началото на тази година. Тя залага изискване за подобряване на разделното събиране на пластмасови опаковки от напитки с обем до 3 л. В тази връзка организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки имаме задължението да създадем условия за разделно събиране изрично на този тип отпадъци, като разположим в обслужваните общини специални контейнери само за този тип отпадък. Тези контейнери допълват вече изградените от нас общински системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки. По този начин цялостно системата ще работи по-добре.

Еко Партнърс предприемаме и разнообразни информационни кампании, с които да разясним ползите и смисъла от специаното разделно събиране на този тип отпадък.

Пластмасовите бутилки от напитки до 3 л. са един от най-масово разпространените отпадъци, замърсяващи природата.

Направени са от материала Полиетилентерефталат /Polyethylene terephthalate/, който се обозначава на опаковката със символ  PET.

Този отпадък е ценна суровина, която, когато се рециклира, може да се превърне в безброй и най-различни полезни предмети за ежедневието!

Използвайте новите контейнери за разделно събиране на пластмасови бутилки от напитки по предназначение! В тях не се изхвърлят пластмасови бутилки, които не са от напитки. За тях може да се ползват другите жълти контейнери за разделно събиране.

За да си припомните правилата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, посетете станиците Защо и Как да събираме разделно.