Определение № 10143/17.12.2021 г. на АССГ в сила от 31.12.2021 г.

Уважаеми членове, партньори, контрагенти и съмишленици,

Уведомяваме Ви, че издаденото Определение № 10143/17.12.2021 г. на АССГ за спиране на предварителното изпълнение на решението на министър Асен Личев, не е обжалвано от страна на Министерството на околната среда и водите /МОСВ/. В резултат на това същото е влязло в законна сила на 31.12.2021 г., видно от официалната заверка на съда в края на прикачения файл.

Еко Партнърс България АД изпълни всички цели на своите членове за 2021 г. и продължава да работи нормално. Благодарим Ви за доверието и коректното отношение в тези трудни за нас дни!

С уважение,

Екипът на Еко Партнърс