Стартираме първата си образователна инициатива за деца

Еко Партнърс, съвместно с общините и училищата, стартира образователна кампания „За по-чисто училище“. Основна цел на кампанията е да се информират ученици от максимален брой училища в над осем български града за негативното влияние, което оказва върху околната среда и хората безразборното използване на природните ресурси, както и да насърчава разделното събиране на отпадъци и изгради ангажираност с проблемите. 

В програмата на кампанията са включени организиране на открити уроци, практически занятия, игри и конкурси, като предвиждаме и награди за най-изявените участници. Ще се обособят кътове за разделно събиране на отпадъци в класните стаи и коридорите на училищата, където ще бъдат поставени картонени кошчета за разделно събиране на отпадъци и разяснителни материали.