Успешен старт за Еко Партнърс

Един месец след получаване на разрешението за дейност с отпадъци от опаковки, Еко Партнърс подписа окончателни договори с 11 общини, с общо обслужвано население над 720 000 души. Организацията разработва програмите си в тясно сътрудничество с отговорните лица в общинските администрации, с цел осигуряване на оптимално функциониране на системите и преодоляване на констатираните проблеми.

Произведените съдове за разделно събиране са с капацитет 1 700 литра, тип „Иглу“ и са максимално удобни както за ползване от населението, така и за обслужване.

Към края на месец януари организацията вече има своите първи членове, а с много други преговорите са в напреднала фаза. В най-скоро време нашите клиенти ще могат да разчитат и на напълно функционираща система за онлайн отчитане и комуникация, което ще подобри и оптимизира процесите на работа.

Екипът ни благодари за вашето доверие! Вярваме, че заедно поставяме основите на едно дългогодишно успешно партньорство.