Бяла

Бяла

Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, организирана от Еко Партнърс България АД на територията на община Бяла, включва зелени и жълти съдове за събиране на отпадъци от опаковки от домакинствата, различни от тези за битови отпадъци, като се осигурява общ обем на съдовете 40 800 литра, разпределени общо на 12 адреса в гр. Бяла, с. Господиново, с. Попович и с. Дюлино. На всеки адрес се разполага по един комплект контейнери с общ обем 3400 л, който трябва да обслужва 350 жители в гр. Бяла.

График за обслужване на жълти и зелени контейнери в община Бяла

май 2023

понеделник вторник сряда четвъртък петък събота неделя
1 май, 2023
2 май, 2023
3 май, 2023
4 май, 2023
5 май, 2023
6 май, 2023
7 май, 2023
8 май, 2023
9 май, 2023
10 май, 2023
11 май, 2023(1 event)
12 май, 2023
13 май, 2023
14 май, 2023
15 май, 2023
16 май, 2023
17 май, 2023
18 май, 2023
19 май, 2023
20 май, 2023
21 май, 2023
22 май, 2023
23 май, 2023
24 май, 2023(1 event)
25 май, 2023
26 май, 2023
27 май, 2023
28 май, 2023
29 май, 2023
30 май, 2023
31 май, 2023
1 юни, 2023
2 юни, 2023
3 юни, 2023
4 юни, 2023

Адреси на разположени комплекти жълт и зелен контейнер за разделно събиране на отпадъци от опаковки на Еко Партнърс в гр. Бяла:

Местоположение на контейнерите

1

Ул. Андрей Премянов № 12 В

2

Ул. Андрей Премянов № 14

3

Ул. Андрей Премянов № 20

4

Ул. Кооперативна № 1

5

Ул. Брегова № 83

6

Ул. Черноморска № 43

7

Ул. Господин Милушев № 37

8

Ул. Иван Калчев № 37

9

Ул. VI № 54 А

10

Ул. Димитър Панчев № 10

11

Ул. Свети Анастасий № 122

12

Ул. Подводничари № 15