Бяла

Бяла

Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, организирана от Еко Партнърс България АД на територията на община Бяла, включва зелени и жълти съдове за събиране на отпадъци от опаковки от домакинствата, различни от тези за битови отпадъци, като се осигурява общ обем на съдовете 40 800 литра, разпределени общо на 12 адреса в гр. Бяла, с. Господиново, с. Попович и с. Дюлино. На всеки адрес се разполага по един комплект контейнери с общ обем 3400 л, който трябва да обслужва 350 жители в гр. Бяла.

График за обслужване на жълти и зелени контейнери в община Бяла

март 2023

понеделник вторник сряда четвъртък петък събота неделя
27 февруари, 2023
28 февруари, 2023
1 март, 2023
2 март, 2023(1 event)
3 март, 2023
4 март, 2023
5 март, 2023
6 март, 2023
7 март, 2023
8 март, 2023
9 март, 2023
10 март, 2023
11 март, 2023
12 март, 2023
13 март, 2023
14 март, 2023
15 март, 2023
16 март, 2023
17 март, 2023
18 март, 2023
19 март, 2023
20 март, 2023
21 март, 2023
22 март, 2023(1 event)
23 март, 2023
24 март, 2023
25 март, 2023
26 март, 2023
27 март, 2023
28 март, 2023
29 март, 2023
30 март, 2023
31 март, 2023
1 април, 2023
2 април, 2023

Адреси на разположени комплекти жълт и зелен контейнер за разделно събиране на отпадъци от опаковки на Еко Партнърс в гр. Бяла:

Местоположение на контейнерите

1

Ул. Андрей Премянов № 12 В

2

Ул. Андрей Премянов № 14

3

Ул. Андрей Премянов № 20

4

Ул. Кооперативна № 1

5

Ул. Брегова № 83

6

Ул. Черноморска № 43

7

Ул. Господин Милушев № 37

8

Ул. Иван Калчев № 37

9

Ул. VI № 54 А

10

Ул. Димитър Панчев № 10

11

Ул. Свети Анастасий № 122

12

Ул. Подводничари № 15