Ден на НП Централен Балкан

8 януари, 2022,
Община Велико Търново