Международен ден на Черно море

27 август, 2021,
Община Велико Търново