Международен ден на Черно море

7 септември, 2021,
Община Велико Търново