Ден на НП Централен Балкан

7 януари, 2022,
Община Велико Търново