Ден на НП Централен Балкан

17 януари, 2022,
Община Велико Търново