Международен ден на Черно море

9 август, 2021,
Община Велико Търново