Европейска седмица за намаляване на отпадъците

19 ноември, 2022 27 ноември, 2022,

Европейската седмица за намаляване на отпадъците (EWWR) е най-голямата кампания за повишаване на осведомеността относно предотвратяването на отпадъците в Европа. Водени от местни и регионални публични власти, инициативата обединява всички други участници - граждани, училища, предприятия, неправителствени организации, сдружения - които организират дейности за повишаване на осведомеността относно намаляването на отпадъците.
Седмицата е точно това - седмица през ноември; обикновено предпоследната или последната седмица от месеца. Това, което я прави специална, са усилията и страстта, вложени от хиляди доброволци, които мотивират своите общности за устойчивото потребление и кръговата икономика.

 

Какви са целите на EWWR?
• да повиши осведомеността относно намаляването на отпадъците, повторната употреба на продуктите и стратегиите за рециклиране на материали и свързаните с тях политики на Европейския съюз и държавите-членки,
• да подчертае работата, извършена от участниците в EWWR,
• да мобилизира и насърчи европейските граждани да се концентрират върху ключови теми за действие,
• за укрепване на капацитета на заинтересованите страни в EWWR чрез предоставяне на целеви комуникационни инструменти и обучение.