Европейски ден на парковете

24 май, 2021, Цял ден

Европейският ден на парковете e лансиран през 1999 г. от международната организация на националните и природни паркове EUROPARC с цел ежегодно да се честват защитените зони в Европа. Той се свърза със създаването на първите Национални паркове в Европа - група от 9 такива парка, създадени в Швеция през 1909 г.

Парковете и защитените зони имат важна мисия в свързването на хората с природата. Парковете не просто опазват ценните природни ресурси - животинските и растителните видове и местообитанията - те ни доставят неизмерими позитиви за здравето. Общуването с природата е изключително важно за здравето ни, и във все по-урбанизирана Европа трябва да се създават повече възможности за гражданите да се свързват с природата и да я опознават. Положителния контакт с нея доказано допринася за благосъстоянието, предотвратява обществено-здравни проблеми и създава по-активен начин на живот.

Covid-19 за пореден път подчерта необходимостта на Европа от зелени площи. Какво научихме от предизвикателствата, които постави 2020 г.? И какво означава това за бъдещето на парковете? Накратко: как изглежда следващото поколение паркове? Това е, което искаме да открием и отпразнуваме по време на тазгодишния Европейски ден на парковете!

Членове на федерацията от българска страна са Национален парк "Централен Балкан" и Асоциация на парковете в България.

Може да видите повече в сайта на EUROPARC тук.

 

На картинката - Национален парк "Плитвички езера", Хърватия