Ден на НП Централен Балкан

4 януари, 2022 6 януари, 2022,
Община Перник