Ден на НП Централен Балкан

20 януари, 2022,
Община Лясковец