Международен ден на Черно море

21 август, 2021,
Община Златарица