Международен ден на Черно море

6 август, 2021 7 август, 2021,
Община Благоевград