Международен ден на Черно море

2 август, 2021 5 август, 2021,
Община Перник