Международен ден на Черно море

16 август, 2021 19 август, 2021,
Община Перник