Международен ден за намаляване на риска от бедствия

15 септември, 2021,
Община Златарица