Ден на НП Централен Балкан

11 януари, 2022,
Община Велико Търново