Международен ден за опазване на озоновия слой

16 септември, 2021,

През 1994 г. Общото събрание на ООН обявява 16 септември за Международен ден за опазване на озоновия слой. Това е датата, на която през 1987 г. е подписан Монреалският протокол за веществата, които нарушават озоновия слой, представляващ естествен защитен филтър срещу вредните ултравиолетови лъчи от слънцето.

Приемането на Монреалския протокол води до намаляване с 99 % на практиките за влагане на химикали, нарушаващи озоновия слой, в хладилници, климатици и много други продукти. Този акт не само е подпомогнал предпазването на озоновия слой, но също така значително подкрепи повдигането на въпроса за измененията в климата.

Последния научен доклад за състоянието на озоновия слой от 2018 г. показва, че някои части на озоновия слой са се възстановявали с темп от 1-3 % за десетилетие от 2000 г. насам. Ако този темп се запази, се очаква озонът над Северното полукълбо и средните географски ширини да се възстанови напълно до средата на 2030-те. За Южното полукълбо се очаква това да се случи през 2050-те, а за полярните региони – до 2060 г. Усилията за защитата на озоновия слой са допринесли в борбата с изменението на климата, като са предотвратили изпускането в атмосферата на близо 135 млрд. тона въглероден диоксид от 1990 до 2010 г.

Усилията за защита на озоновия слой, заедно с борбата с климатичните изменения, продължават с елиминирането на използването и на други вредни за атмосферата газове.

Научете повече за усилията за възстановяване на озоновия слой тук.