Международен ден на горите

21 март, 2021, Цял ден

биоразнообразието".

Международния ден на горите се почита всяка година на 21-ви март, с цел да се повиши осведомеността за важността на горите за хората и тяхната съществена роля в справянето с бедността, устойчивостта на околната среда и хранителната сигурност. Устойчивото управление на всички видове гори е в сърцевината на разрешаването на предизвикателства пред засегнатите от конфликти, развиващите се и развитите страни, в полза на сегашните и бъдещите поколения.

Можете да намерите повече информация в официалната страница на събитието на ООН тук.