Международен ден на Черно море

31 октомври, 2020, Цял ден

Черноморските страни - България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна, подписват Конвенция за опазване на Черно море от замърсяване (Букурещката Конвенция) на 21 април 1992 г. и Стратегически план за действие за Черно море - на 31 октомври 1996 г. 31-ви октомври се чества като Международен ден на Черно море от черноморските държави всяка година от 1996-та насам. Този план очертава политическите мерки, дейности и времеви хоризонти, необходими за постигането на целите по опазване от Букурещката Конвенция. Стратегическият план за действие за Черно море залага необходимостта от съвместни действия от всички крайбрежни държави, за намаляване на въздействието на замърсяването върху Черноморските екосистеми. Международният ден на Черно море е регионална инициатива, която цели да повиши информираността за нуждата от регионално сътрудничество за опазването на Черно море. Едновременно се чества в шестте държави.

През 2020 г. се чества 24-тата годишнина от подписването на Стратегическия план за действие за Черно море.

Вижте повече за опазването на Черно море тук.