Международна нощ на прилепите

28 август, 2021,

Нощта на прилепите се провежда всяка година от 1997 г. насам, в повече от 30 страни, през последния уикенд на август.

Природозащитни агенции и неправителствени организации в Европа на този ден разпространяват информация към широка публика за начина на живот на прилепите, както и за важността им за състоянието на природата и начините за опазването им.

Прилепите играят съществена роля в поддържането на баланс в природата. Те се хранят с насекоми, които може да са опасни за хората и посевите, като някои видове могат да изяждат по 1000 комара на час. Прилепите допринасят за засаждането на растения, разпространявайки семена чрез своите изпражнения. Това е основният фактор за залесяването в тропическите дъждовни гори.

Свързвани с всякакви митове, които ги представят като мрачни и зловещи същества, както и с версии за разпространение на вируси, прилепите всъщност са приятел на човека. Международната нощ на прилепите цели разбулване на тези митове и по-добро запознаване на хората с тези животни.

През 2021 г. Международната нощ на прилепите е нощта между 28-и и 29-и август.