Непознатите реки - онлайн лекция

30 юни, 2021, 18:00
Познаваме ли реките?
Даваме ли си сметка какво получаваме от тях и как да ги опазим?
Какво са екосистемните услуги?
😊По повод Международния ден на река Дунав, който се чества всяка година на 29 юни, ви каним на онлайн лекция, на която ще имате възможност да обогатите знанията си за нашите реки и опазването им!
❗️ На 30 юни от 18 ч❗️ доц. д-р инж. Галя Бърдарска и Иван Христов – едни от най-опитните експерти в областта на управление на водните ресурси в България, ще ни представят важна и интересна информация за Дунав и нейните притоци, както и за проектите, по които се следи и се работи за подобряване на качеството на водите и на състоянието на екосистемите в Дунавския басейн!
За нашите лектори:
👉Доц. д-р инж. Галя Бърдарска е с 48 години проектантски и научен стаж в областта на качеството на водите и тяхното пречистване, интегрираното управление на водните ресурси, мерки за адаптиране към климатичните промени, оценка на въздействие на околната среда;
Понастоящем е председател на Сдружение „Глобално партньорство по водите-България“ и член на управителния съвет на GWP CEE, както и консултант на национален и европейски проект в Института за изследвания на климата, атмосферата и водите при БАН.
👉Иван Христов е биолог с опит в управлението на водите и опазване на биологичното разнообразие с фокус върху басейна на река Дунав. Завършва магистратура по екология и втора магистратура по хидробиология и опазване на водите през 1999 г. в Софийски Университет „Св. Климент Охридски”. Понастоящем работи като еколог в Институт за изследване на климата атмосферата и водите към българската академия на науките.
Проектът по който работят в момента в ИИКАВ - БАН (Институт за изследване на климата, атмосферата и водите) по Програма INTERREG Danube transnational programme IDES, е озаглавен Подобряване качеството на водата в река Дунав и нейните притоци чрез интегрирано управление на заливните равнини въз основа на екосистемни услуги. Ще научим още и за този проект.
Посетете лекцията тук.