Самоводене, Ресен + други 2

10 юни, 2022,
Община Велико Търново