Ден на НП Централен Балкан

12 януари, 2022,
Община Велико Търново