Международен ден на Черно море

7 август, 2021,
Община Велико Търново