Международен ден на Черно море

3 септември, 2021,
Община Велико Търново