Самоводене, Ресен

3 септември, 2021,
Община Велико Търново