Тест

22 март, 2021, Цял ден

Световният ден на водата, на 22 март 2020 г., е с тема Водата и климатичните изменения - и как двете са неразривно свързани.

Адаптирането към ефектите на изменението на климата върху водните ресурси ще предпази здравето на хората и ще спаси животи.

Използването на водните ресурси по-ефективно би намалило внасянето на парникови газове в атмосферата.

Не можем да си позволим да чакаме. Всеки има своята роля.

Вижте повече в страницата на събитието на ООН тук.