Тест

5 юни, 2021, Цял ден

Световният ден на околната среда е избран от ООН като ден за повишаване на информираността на хората по света и за действие за опазване на природата. От началото му през 1974 г., събитието се е разраснало до глобална платформа за достигане до хора от всички краища на света. Празнува се в над 100 държави.

Преди всичко, Световният ден на околната среда е "денят на хората", в който да полагат грижи за Земята. Това може да бъде нещо малко, на местно ниво, или по-голямо на национално или глобално равнище, самостоятелно действие или такова, обединяващо много хора. Всеки може да избере.

Всяка година Световният ден на околната среда се провежда с тема, която привлича вниманието върху остър належащ проблем, свързан с околната среда.

Темата през 2020 г. - съгласувана между Програма Околна среда на ООН и тазгодишния домакин - Колумбия, ни приканва да помислим какви промени можем да внесем в ежедневните си действия, с които да привлечем вниманието към възстановяване на природата и възвръщане на загубеното биоразнообразие.

Биоразнообразието - разнообразието от форми на живот във всеки даден хабитат, от едри животни до растения, гъби, до микроорганизмите - е под заплаха като никога досега. Световният ден на околната среда 2020 г. отправя вик за спешни действие за опазване на биоразнообразието.

Вижте повече за глобалната инициатива тук.