Ковачевци

Ковачевци

Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, организирана от Еко Партнърс България АД на територията на община Ковачевци, включва зелени и жълти съдове за събиране на отпадъци от опаковки от домакинствата, различни от тези за битови отпадъци, като се осигурява общ обем на съдовете литра, разпределени на общо 5 адреса в с. Ковачевци, с. Калище, с. Сирищник, с. Лобош и с. Егълница. На всеки адрес се разполага по един комплект контейнери с общ обем 3400 л, който трябва да обслужва 350 жители от съответното населено място.

График за обслужване на жълти и зелени контейнери в община Ковачевци

октомври 2023

понеделник вторник сряда четвъртък петък събота неделя
25 септември, 2023
26 септември, 2023
27 септември, 2023
28 септември, 2023
29 септември, 2023
30 септември, 2023
1 октомври, 2023
2 октомври, 2023
3 октомври, 2023
4 октомври, 2023
5 октомври, 2023
6 октомври, 2023
7 октомври, 2023
8 октомври, 2023
9 октомври, 2023
10 октомври, 2023
11 октомври, 2023
12 октомври, 2023
13 октомври, 2023
14 октомври, 2023
15 октомври, 2023
16 октомври, 2023
17 октомври, 2023
18 октомври, 2023
19 октомври, 2023
20 октомври, 2023
21 октомври, 2023
22 октомври, 2023
23 октомври, 2023
24 октомври, 2023
25 октомври, 2023
26 октомври, 2023
27 октомври, 2023
28 октомври, 2023
29 октомври, 2023
30 октомври, 2023
31 октомври, 2023
1 ноември, 2023
2 ноември, 2023
3 ноември, 2023
4 ноември, 2023
5 ноември, 2023

Адреси на разположени комплекти жълт и зелен контейнер за разделно събиране на отпадъци от опаковки на Еко Партнърс в община Ковачевци:

Населено място

Адреси на контейнери

1

с. Ковачевци Автогара
2 с. Калище Кметство
3 с. Сирищник Кметство
4 с. Лобош Кметство
5 с. Егълница Кметство