Свищов

Свищов

Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, организирана от Еко Партнърс България АД на територията на община Свищов, включва зелени и жълти съдове за събиране на отпадъци от опаковки от домакинствата, различни от тези за битови отпадъци, като се осигурява общ обем на съдовете 343 400 литра, разпределени на 83 адреса в гр. Свищов и на общо 18 адреса в с. Ореш, с. Царевец, с. Българско сливово, с. Козловец и с. Овча могила. На всеки адрес се разполага по един комплект контейнери с общ обем 3400 л, който трябва да обслужва 350 жители от съответното населено място.

 

График за обслужване на жълти и зелени контейнери в община Свищов

юни 2024

понеделник вторник сряда четвъртък петък събота неделя
27 май, 2024
28 май, 2024
29 май, 2024
30 май, 2024
31 май, 2024
1 юни, 2024
2 юни, 2024
3 юни, 2024
4 юни, 2024
5 юни, 2024
6 юни, 2024
7 юни, 2024
8 юни, 2024
9 юни, 2024
10 юни, 2024
11 юни, 2024
12 юни, 2024
13 юни, 2024
14 юни, 2024
15 юни, 2024
16 юни, 2024
17 юни, 2024
18 юни, 2024
19 юни, 2024
20 юни, 2024
21 юни, 2024
22 юни, 2024
23 юни, 2024
24 юни, 2024
25 юни, 2024
26 юни, 2024
27 юни, 2024
28 юни, 2024
29 юни, 2024
30 юни, 2024

Адреси на разположени комплекти жълт и зелен контейнер за разделно събиране на отпадъци от опаковки на Еко Партнърс в гр. Свищов

Местоположение на контейнерите в гр. Свищов
1 ж.к. „Ст. Ников“, Площадка до шивашка коопер.
2 ж.к. „Ст. Ников“, До кръгово движение, бл.2
3 ж.к. „Ст. Ников“, До бл.7
4 Студентски град, До стол 2
5 ж.к .“Младост“ – Ул. „Рила“, Пред бл. Прогрес 4
6 ж.к „Младост“ – Ул. „Рила“, СОУ Цветан Радославов
7 ж.к „Младост“ – Ул. „Рила“ 8/ зад ОДЗ „Радост“ 7
8 ж.к. „Сим. Банков“, До бл.2 и трафопоста
9 ж.к. „Сим. Банков“, До бл. 5
10 ж.к ..Младост“, Ул. „П.Евтимий“- м-н Витоша
11 ж.к ..Младост“, Ул. „П. Евтимий“, бл.1
12 ж.к ..Младост“, Ул. „П. Евтимий“, бл.З
13 ж.к ..Младост“, Ул. „П. Евтимий“, кр-ще с ул. ‘Витоша“
14 ж.к ..Младост“, Ул. „П. Евтимий“, бл.2
15 ж.к ..Младост“, Ул.“ П. Евтимий“, 14
16 Жк „Младост“, ул. П.Евтимий, лл. „Хан бъчва“
17 Жк „Младост“, ул. П.Евтимий, бл.4, вх.Г
18 ж.к. „Химик’, До бп.7/до болницата/.ул. „Ал. Божинов“, бл.8, № 6
19 ж.к. „Химик’, Между бл. 9 и бл. 11, ул. „Тинтява“ № 2
20 Пл. „Велешана“ до Пазара
21 до Пазара 2
22 До църква „Св. Св. Кирил и Методий“
23 Площада, до бл. „Славейков“ срещу „Беляков“ООД
24 Ул. „Цар Освободител“, до Градска библиотека
25 Ул. „Цар Освободител“, до Хускварна
26 Ул. „Цар Освободител“, до р-т „Версай“
27 Ул. „Цар Освободител“. Данъчно управление
28 Ул. „Цар Освободител“, ДСК
29 Ул. ‘Цар Освободител“, Поща и БТК
30 Пл. „Калоян“, /домус пазар/
31 Пред студентски общежития, тенис зала
32 Пред студентски общежития, бл 1 и бл.2
33 До бл. „Момини гърди“, ул. „К.Д. Аврамов“ 1
34 Ул. „33-ти Свищ. Полк“. срещу ДАП
35 Ул. „33-ти Свищ. Полк“. ТПК „Милан Василев“ и БКС
36 Ул „33-ти Свищ. Полк“, ДВСК
37 Ул. „33-ти Свищ. Полк“, срещу Казармата
38 Ул. ’33-ти Свиш. Полк“, до „Стария лъв“
39 Уп. „33-ти Свищ. Полк“ зад Новата баня
40 Ул. „Ал. Константинов“, у-ще „Ф. Сакелариевич“
41 Ул. „Ал, Константинов“. МВР паркинг-1
42 Паркинг Община Свищов
43 Кръстовище на ул. Ген. Киселов и ул. Дим. А. Ценов
44 Държавна Търговска Гимназия
45 ОУ Филип Сакелариевич
46 Община – Направление Образование
47  ж.к. „Химик“, Ул. „Средна гора“, бл.1
48  ж.к. „Химик“, Ул. „Средна гора“, бп.5
49  ж.к. „Химик“, Ул. „Петър Ангелов“ № 4
50  ж.к. „Химик“, Ул. „Петър Ангелов“, м-н „Братя Русеви“
51  ж.к. „Химик“, Ул.“ Г. Бенковски“ № 5
52  ж.к. „Химик“, Ул. „Г. Бенковски“ № 19 – до СОУ Д. Благоев
53  ж.к. „Химик“, Ул. „Люлин“ № 15
54 Уп. „Черни връх“ № 23
55 Ул. „Черни връх“ срещу СОУ „Цв. Радославов“
56 Ул. „Черни връх“, бл. „Заводски строежи“
57 Ул „Черни връх“, до м-н „Габровски“
58 Уп. „Черни връх“, кр-ще с ул. „Хемус“
59 Ул. „Нове“, до Химическия техникум № 12
60 Ул „Хр Павлович“, до „Старата къща“
61 пл. Свобода
62 Ул. „Георги Матев“ № 29
63 Ул. „Георги Матев“ № 38
64 Ул. „Георги Матев“ № 65
65 Ул. „Градево“, кр-ше с ул. „Мир“ 1
66 Ул. „Мир“ с кр-ще с ул. „33-ти Свищ. Полк“
67 Ул. Трети март“
68 Ул. „Цар Борис №38
69 Ул. Тр. Стоянов“ № 16
70 Ул. „Хаджи Димитър“ № 19
71 Ул. „Хаджи Димитър“, срещу 9
72 СА „Д. А. Ценов“, разширението
73 СА „Д. А. Ценов“, входа
74 СА „Д. А. Ценов“, пред Прокредитбанк
75 Ул. „Цанко Церковски“, бар „PR“
76 Ул. „Цанко Церковски“, бл.26
77 Х-л „Калето“
78 Промишлена зона, Автогара
79 Промишлена зона, ЖП гара
80 Промишлена зона, Търговия на едро
81 СУ „Николай Катранов“
82 ЦСРИ (бивше у-ще „Алеко Константиновв“)
83 Професионална гимназия по лека промишленост и строителство
Брой комплекти жълт и зелен контейнер за разделно събиране на отпадъци от опаковки на Еко Партнърс в села в община Свищов
1 с. Царевец – 4 комплекта контейнери
2 с. Ореш – 4 комплекта контейнери
3 с. Българско сливово – 3 комплекта контейнери
4 с. Козловец –  3 комплекта контейнери
5 с. Овча могила – 4 комплекта контейнери