Еко Партнърс България АД – сигурен партньор на бизнеса и общините

Одиторският доклад на Еко Партнърс България АД за 2018 г. беше разгледан от Комисията за проверка на докладите, определена от министъра на околната среда и водите, и със Заповед № РД-386 от 15.05.2019 г. се потвърждава:
Еко Партнърс България АД е сигурен партньор за бизнеса и общините.

Изпълнихме заложените в чл. 9, ал. 1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (НООО) задължения за разделно събиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки на всички наши членове. Преизпълнихме целите на своите членове по оползотворяване и рециклиране за пуснатите на пазара отпадъци от опаковки с над 8 %, като постигнахме 68,02 % от общото количество за всички материали.


Общините, в които сме изградили системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки, са 10 – Варна, Благоевград, Перник, Горна Оряховица, Свищов, Сухиндол, Полски Тръмбеш, Брезник, Земен, Трън. През 2018 г. нашите системи обхванаха 625 301 жители с 2136 бр. цветни контейнери, с общ обем от 3 631 200 литра.

През втората ни година инвестирахме още повече средства и енергия за образователни кампании в нашите общини. За повишените екологично съзнание и мотивация у гражданите съдим по увеличеното количество разделно събрани отпадъци от опаковки и от многото запитвания, които получаваме ежедневно. Гражданите са наш ключов еко-партньор в опазването на България чиста и красива.

Не направихме компромис и по отношение на бизнеса. Предложихме изгодни тарифи и експертно обслужване на своите членове и се доказахме като надежден партньор пред нови фирми с високи изисквания за качеството на услугите по управление на отпадъците.

В отговор на завишаващите се екологични стандарти, заложени в законодателството, през 2019 г. ще инвестираме в разширяване на системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, като предстои да обхванем и нови български общини.

Благодарим на всички наши партньори за доверието!

 Еко Партнърс България АД