Еко Партнърс ще тества пилотна разработка за умни контейнери

Измина една година откакто Еко Партнърс стартира своята дейност в общините. Започваме новата с увереност, че изградените от нас системи функционират на много добро ниво, но акцентът на нашата бъдеща дейност е тяхното постоянно оптимизиране. Политиката ни е ориентирана приоритетно към иновациите, защото динамичното технологично време предоставя неограничени възможности, а ние трябва непрекъснато да се стараем да сме в крак с него и да извлечем ползите от това.

Еко Партнърс България ще участва в пилотни изпитания по проект ConnectedBin, финансиран в рамките на CLIMATE-KIC ACCELERATOR BULGARIA’ 2017 – инициатива, подкрепена от ЕС. Проектът предвижда разработване на продукт, който превръща контейнерите в „умни“ – следи непрекъснато нивото на запълненост на контейнерите, местоположението им, температурата и др. Чрез специални сензори се предава сигнал в реално време при всяка възникнала промяна в състоянието на контейнерите – преместване, вдигане, изпразване, което позволява и да се противодейства значително по-ефективно на опитите за вандализъм. Данните се споделят чрез безжична връзка в онлайн система, а наблюдението може да се извършва по всяко време от телефон, таблет или компютър. Технологията позволява да се наблюдава и анализира много и разнородна информация, чиято обработка ще подпомогне компании като нашата в оптимизирането на дейността им. Ще се предоставят широки възможности за промяна на маршрутите за обслужване на контейнерите, което ще намали до минимум „празните“ курсове. Това ще спести финансови средства, технически и човешки ресурси, ще минимизира неприятните гледки и затрудненията от препълнени контейнери и излишния трафик, който обслужването на съдовете създава, и не на последно място – ще спомогне за намаляването на вредни емисии във въздуха.

Като всяка нова технология, и тази се нуждае от период на изпитване. Предоставихме наши контейнери в гр. Перник, на които ще бъдат монтирани тестови устройства. По време на тестовия период ще наблюдаваме и анализираме данните, и ще подпомагаме екипа по проекта с идеи. Благодарим на партньорите ни, че потърсиха именно нас, защото предимствата от това да можем да наблюдаваме разработването на продукта, както и да участваме с предложения за усъвършенстването му, е прекрасна възможност и вярваме, че сътрудничеството ни ще бъде полезно.

Бъдещето е днес.

Еко Партнърс и ConnectedBin (Проект на Climate-KIC Accelerator Bulgaria 2017)

Снимка: branch-blog.qlik.com