Зелена точка

Зелена точка

Във връзка със зачестилите въпроси към нас относно ползването на марката „Зелена точка“ върху опаковките, представяме на Вашето внимание детайлното становище на юридическия екип на „Еко Партнърс България“ АД. Документът представя правните аргументи, които обосновават следните изводи:

  • Марката „Зелена точка“ не обозначава принадлежност към определена организация по оползотворяване.
  • Марката „Зелена точка“ не представлява типична търговска марка, по смисъла на Закона за марките и географските означения (ЗМГО) и на европейското законодателство в областта на интелектуалната собственост.
  • Производителите/вносителите на стоки, чиито опаковки са обозначени със „Зелена точка“ не осъществяват нарушение, по смисъла на ЗМГО, тъй като наличието на знака не обозначава предлагането или предоставянето на услуги с този знак.
  • Ползването на марката „Зелена точка“ не води до неправомерни приходи за ползвателите ѝ и не би могла да доведе до ангажиране на гражданската отговорност по смисъла на ЗМГО.

Еко Партнърс предлага на своите настоящи и бъдещи клиенти напълно безплатни правни консултации и съвети, във връзка с ползването на марката „Зелена точка“. Осъзнаваме, че това е сериозен проблем, особено що се отнася до внесените стоки, чиито опаковки са маркирани със знака от техния производител. Заплащането на допълнителни такси в този случай, когато вносителят няма възможност да избере вида на опаковката, води до неоправдани разходи, което в крайна сметка завишава и цената на съответната стока. Работим в партньорство с една от водещите адвокатски кантори, занимаващи се с правото на интелектуална собственост, поради което можем да отговорим на всички ваши въпроси.

Прикачени файлове