Зелен форум на списание Мениджър, организиран в партньорство с ЕКО ПАРТНЪРС БЪЛГАРИЯ

Европа, България и преходът към отговорен растеж

Дата: 24 Септември, 2020 г.

Място: Платформа А6

Начален час: 10.30 часа

Формат: Полудневен форум с дискусия, конферентни връзки и презентации

Аудитория: Представители на ресорните министерства, кметове на общини, лидери на водещи технологични компании и добивни предприятия, организации, опериращи в областта на екологията, разделното събиране на отпадъци, образователни институции, свързани сектори, медии

Модератор: Николай Михайловексперт по кръгова икономика и устойчивo управление на ресурсите, част е от екипа на denkstatt България

Въпреки непредвидения шок върху икономиката заради COVID-19 пандемията, амбицията на Европа за въглеродно неутрална и кръгова икономика до 2050 г. остава основно послание в предложения от ЕК фонд за възстановяване Next Generation EU.

Определяна като повратна точка на новото десетилетие, заявката на Европа за преход към зелена и дигитална индустрия задава нов дневен ред за развитието на бизнеса, предприемачеството и обществата.

Готова ли е България да участва активно в европейската икономическа трансформация и да спечели от нея е водеща тема в единадесетото издание на Зеления форум на списание „Мениджър“, организиран в партньорство с ЕКО ПАРТНЪРС БЪЛГАРИЯ

Представители на европейски и местни институции, експерти и лидери на компании и организации с доказано добри практики в управлението на ресурси ще очертаят необходимите стъпки, политики и иновации за по-чисто и устойчиво бъдеще.

Събитието ще се проведе в три тематични панела:

I Панел: Зелен рестарт на европейската икономика. Възможности за България. Институционален дебат

II Панел: Устойчиво управление на промяната. Гласът на бизнеса

III Панел: Поуки от кризата. Образование и мотивация за чист преход

Участието във форума не е обвързано с такса вход. Направете своята задължителна предварителна регистрация на: https://events.manager.bg