На 29-и юни честваме Международния ден на река Дунав

На 29-и юни се чества Международният ден на река Дунав.

Реката още от древността е играла изключителна роля за оформянето на геополитическия, икономически, социален и природно-географски облик на по-голямата част от Европа, протичайки през и преминавайки гранично покрай 10 държави днес, събирайки водите си от териториите на дори повече държави и накрая вливайки се в любимото наше Черно море. Големият дунавски речен басейн е европейският регион с най-богато биологично разнообразие, обект на опазване от страна на Международната комисия за опазване на река Дунав, защитен със специалната Конвенция за опазване на река Дунав. Реката със своите води е от изключително значение за развитието на цивилизациите от миналото до днес, представляващ основен плавателен канал, източник на води за напояване и питейни нужди със своите богати околни подпочвени води и заливни тераси, на храна, както и на условия за най-разнообразен туризъм. Опазването на реката и екосистемите в басейна й е от огромна важност.
 

Затова всяка година на този ден се чества значението на реката като обединител на Европа и люлка на живота на континента. Провеждат се многобройни образователни събития, акции за почистване на бреговете от отпадъци, разнообразни празнични фестивали и други обществени мероприятия.
 

Ние, Еко Партнърс, ще отбележим този ден с цели две специални събития в българския участък на река Дунав – в град Видин и град Свищов.

На 26-и юни, вторник, партнирайки си с фондации Waste Free Oceans и Bulgaria Cap Project, ще поставим началото на акциите по почистване на брега, малко след мястото, където реката навлиза в българския участък. Събитието е с начален час 13ч. и ще се проведе на крепостта „Баба Вида“ в гр. Видин.

На 4-ти юли, сряда, ще отбележим деня на реката с почистване на дунавския бряг при град Свищов. С подкрепата на Басейнова дирекция Дунавски районОбщина Свищов и най-вече гражданите, ще изчистим от отпадъци брега при местността Паметниците, както и самия парк.
 

Реката е един от главните източници на отпадъци в Черно море. С нашите акции ще повишим информираността на населението относно замърсяването на водите и, разбира се, ще допринесем за по-чисти води на реката и морето. Нека нашите усилия в тези кампании бъдат възнаградени с отговорно отношение на всички хора към водите на реката и след провеждането им. Изхвърляйте отпадъците си разделно, за да не попадат във водоемите.

Снимки от проведените акции можете да видите тук