Еко Партнърс с първа по рода си мащабна инвестиция в интелигентно разделно събиране

Приятели, ако следите нашата дейност, знаете, че постоянно се стараем да повишаваме качеството на своите услуги за бизнеса и жителите на общините. Част от постигането на нашите цели е да търсим и идентифицираме потенциални нови възможности за това, като разчитаме на иновативни технологични решения, създадени именно с тази цел, или създаваме свои.

Следейки от няколко години основните нужди и проблеми на жителите във връзка с разделното събиране на отпадъци от опаковки и черпейки опит от управлението на системите за разделно събиране в някои от европейските общини-първенци по качество на услугите в областта, пристъпваме към нов по-„умен“ начин на работа.

Еко Партнърс сключи договор за въвеждане на решение от типа „умни контейнери“. Първата мащабна инвестиция от подобен тип ще бъде в  изградената от нас система за разделно събиране в град Велико Търново.

Внедряването на системата за интелигентно разделно събиране в града, която се очаква да заработи пълноценно в началото на следващата година, ще ни позволи да следим непрекъснато в реално време нивото на запълненост на контейнерите, местоположението им, температурата в тях, както и кога има налично преместване, вдигане, изпразване, което позволява и да се противодейства значително по-ефективно на опитите за вандализъм. След определен период от време и набиране на достатъчна база данни в системата, ще имаме широки възможности за промяна на маршрутите за обслужване на контейнерите, което ще намали до минимум „празните“ курсове. Очакваме това да ни спести финансови средства, технически и човешки ресурси, да минимизира неприятните гледки и затрудненията за жителите от препълнени контейнери и излишния трафик, който обслужването на съдовете създава. Не на последно място – ще спомогне за намаляването на вредни емисии във въздуха.

Ние вярваме, че модерното общество предлага множество технологични решения и тяхното използване е ключът към подобряване на всяка една дейност. Т.нар. „умни градове“ са градовете на бъдещето, а ние правим първата плаха стъпка в тази посока. Но всяко дълго пътуване започва с първата крачка, нали?